Paslaugos

| Paslaugos

 

PROJEKTAVIMO DARBAI

 • sklypo arba sklypo sutvarkymo plano parengimas;
 • statinių architektūros ir konstrukcijų techninių ir darbo projektų paruošimas;
 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektavimas;
 • elektrotechnikos (400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektavimas;
 • apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, automatizacijos, aplinkos apsaugos projektavimo darbai;
 • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo planų parengimas;
 • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo plano sudarymas;
 • ekonominio įvertinimo projekto paruošimas.

 

BENDRIEJI STATYBŲ DARBAI

 • žemės darbų vykdymas ir statybvietės įrengimo darbai;
 • statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų dengimas, apdailos darbai; 
 • vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimas, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas;
 • elektrotechnikos darbų atlikimas (iki 400 Kv įtampos), nuotolinio ryšio (telekomunikacijos), automatizavimo, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas;
 • tvarkomieji statybos darbai;
 • mažaaukščių būstų, viešosios paskirties ir gamybinių statinių bendrieji statybų darbai;
 • kultūros paveldo objektų restauravimo, rekonstravimo, tvarkymo darbai;
 • inžinerinių tinklų įrengimas;
 • sporto paskirties inžinerinių statinių statyba;
 • generalinės rangos, subrangos darbų planavimo, organizavimo, valdymo, koordinavimo ir kontroliavimo paslaugų teikimas;
 • konsultacijų teikimas organizuojant visų statinio dalių ir sistemų techninę priežiūrą, administruojant statinį eksplotacijos laikotarpiu;
 • garantinės pogarantinės priežiūros teikimas.

 

GENRANGOS PASLAUGOS

 • atstovaujame užsakovą susitikimuose su rangovais, architektais, valstybinėmis institucijomis;
 • vykdome kokybės, kiekių, terminų kontrolę, sudarome rangos darbų grafikus;
 • organizuojame statybos rangos darbų pirkimo konkursus, derybas, rengiame techninius projektus;
 • koordinuojame techninių projektų rengėjus;
 • parengiame statybos rangos darbų sutartis, kontroliuojame sutarties sąlygų laikymąsi;
 • atliekame pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą, teikiame pastato pridavimo tinkamu eksplatuoti konsultacijas, atliekame statomų ir pastatytų statinių statybos darbų kokybės įvertinimą;
 • sudarome ir kontroliuojame statybų objekto biudžetą, vedame finansinę objekto apskaitą;
 • konsultuojame statybos aikštelės parengimo statybai ir aprūpinimo energetiniais resursais klausimais.